La Càtedra universitària de DESENVOLUPAMENT D’ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES (DOTS), aprovada per Consell de Govern el 19 de Juliol de 2017, està formada per un equip multidisciplinari (educació, salut, activitat física i de l’esport i economia). L’objectiu general és analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori,  actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència. S’aconsegueix a partir dels diferents eixos estructurals d’actuació:

  • PROMOCIÓ D’ESTILS DE VIDA SALUDABLES (PEVS)
  • ACTUACIONS EDUCATIU-SANITÀRIES EN POBLACIONS VULNERABLES (APV)
  • ORGANITZACIONS EFICIENTS (OSE)
  • INNOVACIÓ (IN)

 

 

 Accés intranet